Kontakt

NSOFT S.A.
Siedziba:
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

info@nsoft.com.pl

biuro w Poznaniu:
ul.Drobnika 12-14
60-693 Poznań
tel. +48 506 295 123
stacjonarny 61 821 70 80

poznan@nsoft.com.pl

NIP: 5213584708
Regon: 142654728
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000369368

Numer rachunku:
PL 07 1240 1037 1111 0010 3518 2617 Bank Pekao SA
Swift: PKOPPLPW